【STAR-940】SODstar DEBUT 羽田爱(羽田あい)作品新番车牌

【STAR-940】SODstar DEBUT 羽田爱(羽田あい)作品新番车牌

子作房如落葵,大如子。并以菖蒲根捣汁一、二升,服之。

本草引扁鹊云∶多服病患眼。小便淋涩∶三物木防己汤∶用木防己、防风、葵子各二两。

 《圣惠方》∶用栝蒌根、黄连三两。苗短不过尺,茎叶皆有刺,花白,子赤黄,如半弹丸大,而下有蒂承之,如柿蒂,小儿多食之。

取其中心入地白,大如匕柄者,生啖之,甘脆。气顺则痰逐饮消,上下通快矣。

 元素曰∶苦以泄滞血,甘以助元气,及治血妄行,此天门冬之功也。茎苗紫赤色,宿蔓有薄皮膜之,其嫩蔓有毛。

瓜似雹子,熟则色赤,鸦喜食之,故俗名赤雹、老鸦瓜。引蔓而生,叶有三丫,花紫色。

Leave a Reply